ფემიციდის საქმეების განაჩენები 2014

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ანგარიში "ფემიციდის საქმეების განაჩენები 2014"

ქართულად

ინგლისურად

ვრცლად

შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაცია

შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებს პეციალური ანგარიში (2014)

ქართულ ენაზე

ვრცლად

კაცები და გენდერული ურთიერთობები

კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში (2014) - კვლევა განხორციელდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის "გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

ქართულ ენაზე 

ვრცლად

რელევანტური კვლევები

გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის 

შესახებ (2013)

ქართულ ენაზე

ინგლისურ ენაზე

 

ვრცლად