საერთაშორისო კანონმდებლობა:

ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

 ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა ქალთა უფლებების დაცვასა და დემოკრატიული რეფორმაში, კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა" ფარგლებში ცვლილება შევიდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190-ე მუხლის მესამე ნაწილში. იხილეთ ბმული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვრცლად

ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "სისტემური ცვლილებების ხელშეწყობა მარტოხელა დედებისთვის სოციალური და სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველსაყოფად" ფარგლებში ცვლილება შევიდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული.

ვრცლად

ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

UNICEF-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის საკითხებზე და ძალადობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების ლობირება" ფარგლებში მომზადდა 10 კანონპროექტი.

ვრცლად

კანონმდებლობა

კანონმდებლობა

ვრცლად