ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

06 July 2015

USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "სისტემური ცვლილებების ხელშეწყობა მარტოხელა დედებისთვის სოციალური და სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველსაყოფად" ფარგლებში ცვლილება შევიდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული.