ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

06 July 2015

 ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა ქალთა უფლებების დაცვასა და დემოკრატიული რეფორმაში, კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა" ფარგლებში ცვლილება შევიდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190-ე მუხლის მესამე ნაწილში. იხილეთ ბმული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტატია.