ბროშრა ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონზე

01 July 2015

ბროშრა ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონზე

ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის მხარდაჭერით (OSCE/ODIHR)