ოჯახში ძალადობა დანაშაულია

25 June 2015

ოჯახში ძალადობა დანაშაულია (ქართულად)