კანონმდებლობა

20 May 2015

საქართველოს კანონმდებლობა ოჯახში ძალადობის შესახებ:

 

  • საქართველოს კანონი "ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" (ქართულად) (ინგლისურად)