ტრენინგი "ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური დახმარება"

14 June 2018

11-14 ივნისს ძდექ-ის კრიზისული ცენტრის/თავშესაფრის ადმინისტრატორი ია ხუციშვილი და ორგანიზაციის სოციალური მუშაკი რუსუდან ბაინდურაშვილი ესწრებოდნენ ტრენინგს "ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური დახმარება"
ტრენინგი ჩატარდა ქობულეთში, HumanDoc--ისა და "მერკურის" ერთობლივი პროექტის "ოჯახში ძალადობის პრევენციის სისტემის გაძლიერება და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა საქართველოში" ფარგლებში.
ტრენინგი დაფინანსებულია პოლონეთის თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.