რისკის შეფასების კითხვარი პოლიციელებისთვის

20 July 2017

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელისა ერთობლივი პროექტის "ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა საქართველოში" ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ჰოლანდიის საელჩოს მიერ, სამუშაო ჯგუფი იმყოფება ბათუმში და მუშაობს რისკის შეფასების კითხვარზე.