სასწავლო ვიზიტი ბულგარეთში

21 June 2017

20-22 ივნისს ძდექ-ის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი იმყოფებასასწავლო ვიზიტზე ბულგარეთში, სოფიაში, ბულგარული გენდერის კვლევის ფონდისა და მოძალადეებთან მომუშავე ქსელის მოწვევით.

ვიზიტის მიზანია ბულგარეთის სისტემის გაცნობა ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის კუთხით.