ჟურნალისტებთან შეხვედრა

10 May 2017

10 მაისს ძდექ-ს ორი გერმანელი ჟურნალისტი ქრისტინა ჰელბერგი და ლილით გრული ეწვია. ისინი საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე ამზადებენ სიუჟეტს.