კაცები და გენდერული ურთიერთობები

09 November 2015

კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში (2014) - კვლევა განხორციელდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის "გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

ქართულ ენაზე