ინტერვიუები პოლიციელებთან

20 October 2015

"ინტერვიუები პოლიციელებთან ოჯახში ძალადობასა და ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე" (2008-2011)

მოკლე ვერსია
სრული ვერსია

 კვლევის ენა: რუსული