ვიზიტი პოლონეთში

ძდექ-ის წარმომადგენლები, რუსუდან ბაინდურაშვილი, თეონა თხელიძე და ეთერ ნებიერიძე 18-21 მაისს ვარშავაში ესწრებიან საერთაშორისო სემინარს ქიმიურ ნივთიერებბზე დამოკიდებულების თემაზე. სემინარი ტარდება სოციალური მუშაკებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, კონსულტანტებისთვს და სხვა.

პირველი რეგიონული კონფერენცია

ძდექ-ის წარმომადგენლი, ელისო ამირეჯიბი 18-19 მაისს მონაწილეობს ევროპის საბჭოს მიერ გამართულ პირველ რეგიონულ კონფერენციაში.

ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის კახეთში

„ძალადობისგან დაცვის ეროვნულმა ქსელმა“ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგები დაიწყო. 

ციფრული უსაფრთხოების ვორკშოპი ძდექ-ისთვის

ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, Frontline Georgia-ში ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლებისთვის ციფრული უსაფრთხოების ვორკშოპი გაიმართა.